XXTT – 2

2 – TỪ CÔ ĐƠN ĐẾN TRẢ THÙ [All] [Hộc!...] Cơ thể đầy thương tích của anh như bị nhấn chìm dưới làn nước. Tứ chi căng cứng, không có…

3 Comments

XXTT – 1

1 – NGƯỢC VỀ QUÁ KHỨ [Khen Thitidon Jungua] 7 năm trước. Lần đầu tiên gặp Din là khi tôi đang học năm thứ 2 đại học. Lúc đó, tôi…

0 Comments