Tạm dịch: Tiếng sét ái tình
Tên tiếng Anh: Finally found you
Tác giả: Tongthk
Dịch: Hội các Mae
Số chương: 12c
Tình trạng bản gốc: đã hoàn
Tình trạng bản dịch: đang lết

GỢI Ý PASS

MỤC LỤC

Lời nói đầu ღ

Chap 1  ღ Chap 2

Chap 3 ღ Chap 4 ღ Chap 5 ღ 

ღ Chap 6 ღ Chap 7 ღ Chap 8 ღ Chap 9 ღ

ღ Chap 10 ღ Chap 11 ღ Chap 12 ღ