Bảo vệ: Niti man – Special 2

Chương đặc biệt 2: Wisavakorn rủ về nhà. Kỳ nghỉ hè dài đã qua đi gần một tháng rồi nhưng tôi vẫn là Nitikorn người cũ. Điều không như xưa…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Niti man – Special 1

Chương đặc biệt: Lễ hội thiệt thân. Thời điểm này ở trường trông nhộn nhịp cực kỳ luôn ạ. Đối với tôi mà gọi là quen thuộc thì cũng không…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Niti man – 16

Chương 16: Về việc... Con người, luật, xã hội và người yêu. (B Bomb part) Ba giờ chiều gần bốn giờ là thời điểm sinh viên đang dần dần kéo…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Niti man – 15

Chương 15: Về việc... Thi xong rồi thì làm gì cũng được. [Jin men men nói chuyện cùng vừa thêm 2 ảnh mới 5 giờ trước. Thi xong rồi thì…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Niti man – 14

Chương 14: Về việc... Quấy rối thôi chưa thỏa mãn, còn bị tóm gọn để lại toàn dấu hôn, dấu hôn và dấu hôn. "Không trả lời như thế này…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Niti man – 13

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Nitiman – 12

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Nitiman – 11

Chương 11: Về... Điểm kết thúc của tửu lượng. Nguyên cả tuần nay, trông có vẻ bão sẽ kéo đến ạ. Suốt cả ngày trời mưa phùn không ngừng nghỉ.…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Nitman – 10

Chương 10: Về việc... Quy tắc của đồ khốn vô hiệu. (B Bomb) Tiếng người đi qua đi lại nói chuyện với nhau ở trong phòng khiến tôi tỉnh táo.…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Niti – 09

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.