Tên: Con người luật, xã hội và người  yêu
Tác giả: Chamaij
Thể loại: Y Thái, ngọt ngào, học đường
Couple: B Bomb x Jin
Độ dài: 16 c + 2 SP
Tình trạng bản dịch: HOÀN

“Ai ai cũng bảo rằng tên khốn đó đẹp trai hơn Trăng, cho dù Jin nó đẹp trai, cool ngầu cỡ nào, nhưng mày biết không rằng “núi cao còn có núi cao hơn”, trên thằng Jin kỹ sư còn có thằng Bom”

#Con_người_luật_xã_hội_và_người_yêu.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC