Lost item, wish to get back

Tên gốc: 

Tác giả: Darin

Số chương: 28 chapter

“Sira” khó chịu vì người đàn ông tên “In” cứ lẽo đẽo theo đuôi mình. Tình yêu được thể hiện qua từng ánh mắt và cử chỉ bị từ chối hết lần này đến lần khác, trong gần một năm trời. Nhưng đến khi người nọ quyết định sẽ rút lui, thì cảm giác trống vắng cứ thế dâng đầy. Những kỷ niệm đó, khiến “Sira” nhận ra sức ảnh hưởng của người kia đối với trái tim của mình.

Điều đã mất, muốn tìm về. 

Và “Sira” sẽ làm mọi cách để mang tình yêu quay về.

MỤC LỤC

ღღ

ღ Chapter 1 ღ

ღ Chapter 2 ღ Chapter 3 ღ

ღ Chapter 4 ღ Chapter 5 ღ Chapter 6 ღ

ღ Chapter 7 ღ Chapter 8 ღ Chapter 9 ღ Chapter 10 ღ

ღ Chapter 11 ღ Chapter 12 ღ Chapter 13 ღ

ღ Chapter 13 ღ Chapter 15 ღ

ღ Chapter 16 ღ

ღღ

ღ Chapter 17 ღ

ღ Chapter 18 ღ Chapter 19 

Chapter 20 ღ Chapter 21 ღ Chapter 22 ღ

ღ Chapter 23 ღ Chapter 24 ღ Chapter 25 ღ Chapter 26 ღ

ღ Chapter 27 ღ Chapter 28 ღ

ღღ