Kỹ sư có bánh răng là vợ của bác sỹ

Tác giả: Faddist

Tình đầu cũng là tình cuối, cùng đón xem đàn em năm nhất sẽ theo đuổi đàn anh năm ba thế nào nhé ~

TOSSARA = TOSAKAN +  SARAWUT

*Tossara: bánh răng

Gợi ý pass: 

– Gồm 10 ký tự, viết liền, viết đúng tên theo kết quả tìm được. 

Nội dung: Tên phần mềm nén tập tin và dữ liệu do Yevgeny Roshal phát triển + phiên bản đầu tiên được ra mắt năm nào

MỤC LỤC

Giới thiệu

Chapter 0

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 910

11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25

26 | 27.1 | 27.2 | 28 

Special 1 | Special 2 | Special 3