Kỹ sư có bánh răng là vợ của bác sỹ

Tác giả: Faddist

Tình đầu cũng là tình cuối, cùng đón xem đàn em năm nhất sẽ theo đuổi đàn anh năm ba thế nào nhé ~

TOSSARA = TOSAKAN +  SARAWUT

*Tossara: bánh răng

Tôi và P’ có một điểm chung.

TOSA = Tossakan

SARA = Sarawut

Tên của chúng tôi được kết nối bởi chữ SA.

Cuộc sống của tôi và P’ được kết nối bởi dây bánh răng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC