Kỹ sư làm vợ bác sĩ 2

Tác giả: Faddist

Từ mối tình thầm kín nhiều năm

Đến lời tán tỉnh chẳng giống ai

Trở thành người yêu của nhau cùng với bao ngọt ngào

Tình yêu bền vững, ngày càng ngọt ngào hơn nữa, bạn tin không?

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC NHÁ