Kỹ sư làm vợ bác sĩ 2

Tác giả: Faddist

Từ mối tình thầm kín nhiều năm

Đến lời tán tỉnh chẳng giống ai

Trở thành người yêu của nhau cùng với bao ngọt ngào

Tình yêu bền vững, ngày càng ngọt ngào hơn nữa, bạn tin không?

Pass: 

  • Ỷ Thiên Đồ Long ký dịch sang tiếng Việt là gì? + năm xuất bản lần đầu tiên?

  • 15 ký tự, viết liền, không dấu, không hoa

MỤC LỤC

Intro

 1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25

26 | 27