Pass MGAYG

1. Chap 27 - 30: - Gồm 13 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. - Tên của nhà sách dòng họ Kim Dung là gì?

0 Comments

Pass Vegas

1. Chap 0: - Gồm 22 ký tự, viết liền, không dấu, không hoa. - Tác phẩm nổi bật của nhà thơ Trần Đăng Khoa + xuất bản lần đầu…

0 Comments

Pass KinnPorsche

1. Từ chương 0 đến chương 4: KHÔNG CÓ PASS 2. Từ chương 5 đến chương 9:  - Gồm 32 ký tự, viết liền, không dấu, không hoa. - Tên…

23 Comments

Pass P’Jade

1. Chương 1 - 2: - Gồm 16 chữ cái, viết liền, không hoa. - Trang facebook cập nhật thông tin của Chính phủ tên là gì? 2. Chương 3…

7 Comments

Pass Future

- Tên couple chính của truyện.  - Gồm có 7 chữ cái.  - Viết hoa chữ cái đầu tiên mỗi tên, viết liền.

0 Comments

Pass Enchante

1. Từ chương 1 đến chương 5:  - Gồm 22 chữ cái, viết liền, không hoa. - Tên đầy đủ của khái niệm “trí tuệ nhân tạo” 2. Từ chương…

2 Comments

Pass Breath

1. Chương Intro:  - Gồm 30 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. - Nội dung: Kho vũ khí của Việt Nam + mục đích ban đầu để phục…

25 Comments