Pass KinnPorsche

- thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng của Hải Phòng. - Gồm 19 chữ cái - Cách viết:  + tên thương hiệu(10 chữ cái) + địa chỉ (9 chữ…

0 Comments

Pass Not me

Một trong những nội dung của nghị quyết 128/NQ-CP ra ngày 11/10/2021 Viết liền, không dấu, không viết hoa. Gồm 14 chữ cái.

1 Comment

Pass Future

- Tên couple chính của truyện.  - Gồm có 7 chữ cái.  - Viết hoa chữ cái đầu tiên mỗi tên, viết liền.

0 Comments

Pass Breath

- Một trong những nội dung của nghị quyết 128/NQ-CP ra ngày 11/10/2021. - Viết liền, không dấu, không viết hoa, gồm 14 chữ cái

21 Comments

Pass Finnaly Found You

– Theo đại việt sử ký toàn thư, Ngô Quyền có đặc điểm đặc biệt gì khi mới sinh? – Pass là tiếng Việt, viết liền, không dấu, không hoa,…

0 Comments