Pass MGAYG

1. Chap 27 - 30: - Gồm 13 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. - Tên của nhà sách dòng họ Kim Dung là gì?

0 Comments

Pass Vegas

1. Chap 0: - Gồm 22 ký tự, viết liền, không dấu, không hoa. - Tác phẩm nổi bật của nhà thơ Trần Đăng Khoa + xuất bản lần đầu…

1 Comment

Pass KinnPorsche

Chap Nội dung 0-4 không pass 5 - 14 - Gồm 44 ký tự, viết liền, không dấu, không hoa. - Ý nghĩa của ngày thương binh liệt sĩ. 15…

51 Comments

Pass P’Jade

Cho tất cả các chap - Gồm 08 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. - Trong năm 2022 một trào lưu du lịch trở nên 'hot' tại Hải…

11 Comments

Pass Future

- Tên couple chính của truyện.  - Gồm có 7 chữ cái.  - Viết hoa chữ cái đầu tiên mỗi tên, viết liền.

1 Comment

Pass Breath

1. Chương Intro:  - Gồm 30 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. - Nội dung: Kho vũ khí của Việt Nam + mục đích ban đầu để phục…

25 Comments