Gió đêm gửi tặng người thương 

Tác giả: Hồng Trà Machi (红茶玛奇甜甜)

Chuyển ngữ: DY@Meterie Cemetery

Beta: 

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ABO, hào môn, niên thượng (công hơn thụ 8 tuổi), Phúc hắc mùi Tequila công x Thiện lương mùi Bạc hà mèo thụ, công sủng thụ, HE

Văn án

Trong lòng mỗi người chỉ có một điều quý giá nhất

Rất lâu về sau nó chợt biến thành những giọt lệ.

Password

Chương 21: Năm sinh của Sam và YU, viết liền, dạng yyyy

Mục lục

Chương 1                    Chương 2                    Chương 3

Chương 4                    Chương 5                    Chương 6

Chương 7                    Chương 8                    Chương 9

Chương 10                  Chương 11                  Chương 12

Chương 13                  Chương 14                  Chương 15

Chương 16                  Chương 17                  Chương 18

Chương 19                  Chương 20                  Chương 21

Chương 22                 Chương 23                  Chương 24

Chương 25                  Chương 26                  Chương 27

Chương 28                  Chương 29                  Chương 30

Chương 31                  Chương 32                  Chương 33

Chương 34                  Chương 35                  Chương 36

  Chương 37                   Chương 38                 Chương cuối

Phiên ngoại

END