c7ecdb3998b865e63ca9

Tên: Gen Y The Series 

Bản quyền thuộc về Star Hunter Studio
Dịch: Hội các Mae

Bản dịch đã có sự cho phép của Star Hunter, vui lòng không re-up ở bất kì nơi nào khác ngoài các kênh chính thức của Hội các Mae.

Gen Y The series là một tuyển tập các bộ truyện ngắn liên quan tới nhau.
Cùng chờ đón nhé.

Link đọc trên wattpad: Ở đây

MỤC LỤC

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23 | 24 | 25

26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35

36 | 37 | 38 | 39 | 40

41 | 42 | 43 | 44 | 45(End)