Bảo vệ: Future – 31 END

FUTURE 31: ANA THUỘC VỀ FUSE [Fuse Kadtipod] Đó là quãng thời gian du lịch vui vẻ. Khoảng thời gian nghỉ ngơi trên đường khiến tôi cảm thấy dễ chịu.…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – 30

FUTURE 30: TỪ NONG FUSE [Future Ana] Tiệc tân gia là một sự kiện mà tôi hiếm khi thấy, vì bình thường không phải năm nào chúng tôi cũng làm…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – 29

FUTURE 29: NGÔI NHÀ MỚI [Future Ana] Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Chiang Mai khi đã quá nửa đêm. Chắc hẳn bố mẹ tôi rất mệt mỏi, không…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – 28

FUTURE 28: SẼ KHÔNG HỐI HẬN NỮA [Ana Future] [Ana Future 12 giờ Sẽ không hối hận nữa. 737 lượt thích, 132 bình luận]  Tôi đọc trạng thái mà mình…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – Chap 27

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – Chap 26

FUTURE 26: YÊU NHAU NHIỀU HƠN NỮA [Ana Anakot] Tôi quay trở lại phòng của Fuse. Chẳng có gì thay đổi, kể cả cuốn sách đang mở trên bàn cũng…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – Chap 25

FUTURE 25: ĐÃ THỬ MỌI CÁCH  [Fuse Kadtipod] Tôi nhớ P’Ana. Cảm xúc ấy ngày một rõ ràng hơn trong đầu tôi lúc này. Sau khi đi bộ về cùng…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – 24

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – 23

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Future – 22

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.