Du Châu phu phu quan sát ký

Tên gốc: 《瑜洲夫夫观察手记》

Tác giả: TEN的姐姐奈

Đồng nghiệp văn.

CP chính: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu.

CP phụ: Lâm Phong Tùng x Trần Ổn.

Phối hợp diễn: Sài lão sư- Sài Kê Đản, Tiểu Long lão sư, nhân viên đoàn phim.

(more…)

0 Comments