Bảo vệ: [CPCCS2] Chương 6

Chương thứ sáu: Những vết sẹo chẳng thể nào che giấu trong lòng Mười hai năm trước “Cút đi!” Dư Chân Hiên đang ôm đầu gối ngồi dưới gốc cây…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: [CPCCS2] Chương 5.1

Chương thứ năm: Cuối cùng sẽ nguyện giữ ai ở bên cạnh đây? C5.1 12 năm trước “Đứng lại! Không được chạy!” “Mẹ nó! Tao nói mày đừng chạy!” Cậu…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.