Tác giả: Nine Pinta

Bản gốc: hoàn thành.

Độ dài: 3 quyển – 120 chap và 5 Special

Đôi lời: Truyện đã từng được dịch, đăng lên ở wordpress nhà MarcPawin, nhưng vì một số lý do nên page đã khóa wordpress lại. Thời gian vừa qua mình đã suy nghĩ và quyết định sẽ post về web của Hội (bao gồm các chap từ 1 – 66 đã dịch trước), và hoàn thiện nốt phần còn lại. Mình đã từng đọc và làm 2 bộ của tác giả Pinta (là MGAYG và Enchante), thì MGAYG là bộ mình đọc đi đọc lại nhiều nhất cho đến khi truyện ra boxset và khóa đọc trên tunwalai.

Bên web Hội hay bên nhà MarcPawin đều là mình dịch, nên KHÔNG CÓ VIỆC DỊCH CHÈN hay MANG BẢN DỊCH ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP nhé.

GỢI Ý PASS

MỤC LỤC

Intro

Quyển 1

01 – 05 | 06 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 | 21 – 26

27 – 30 | 31 – 35 | 36 – 40

Quyển 2

41 – 45 | 46 – 50 | 51 – 55 | 56 – 60

61 – 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

71 | 72 | 73 | 74 | 75

76 | 77 | 78 | 79 | 80

Quyển 3