Bảo vệ: Art – 16

Chương 16: Công việc tốt gia đình  [Hin Kantika]  Đã hơn một tuần kể từ ngày P’Payu đến hỏi xin tôi từ bố. Bây giờ, bạn bè của tôi và…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: PJ – 18

P’JADE - 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI NGƯỜI YÊU NHAU. Lần đầu tiên tôi có người yêu là từ 10 năm trước. Khi đó mới là học sinh lớp…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Pass KinnPorsche

- thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng của Hải Phòng. - Gồm 19 chữ cái - Cách viết:  + tên thương hiệu(10 chữ cái) + địa chỉ (9 chữ…

0 Comments

Pass Not me

Một trong những nội dung của nghị quyết 128/NQ-CP ra ngày 11/10/2021 Viết liền, không dấu, không viết hoa. Gồm 14 chữ cái.

1 Comment

Pass Future

- Tên couple chính của truyện.  - Gồm có 7 chữ cái.  - Viết hoa chữ cái đầu tiên mỗi tên, viết liền.

0 Comments

Pass Breath

- Một trong những nội dung của nghị quyết 128/NQ-CP ra ngày 11/10/2021. - Viết liền, không dấu, không viết hoa, gồm 14 chữ cái

21 Comments

Pass Finnaly Found You

– Theo đại việt sử ký toàn thư, Ngô Quyền có đặc điểm đặc biệt gì khi mới sinh? – Pass là tiếng Việt, viết liền, không dấu, không hoa,…

0 Comments