Nếu như em nói

Tác giả: 企鹅仔爱猫猫
Chuyển ngữ: DY@ Meterie Cemetery
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ABO, sinh tử văn, giới giải trí, Ôn nhu thâm tình công x Thiện lương cứng cỏi thụ, công sủng thụ, HE
Văn án
Trong cuộc đời này, không có hai người nào được định sẵn sẽ ở bên nhau, cũng chẳng có hai người nào sẽ phải rời xa nhau, trọn đời trọn kiếp, chỉ là cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả.
Mục lục

Chương 1                    Chương 2                    Chương 3                    Chương 4

Chương 5                    Chương 6                    Chương 7                    Chương 8

Chương 9                    Chương 10                  Chương 11                  Chương 12

Chương 13                  Chương 14                  Chương 15                  Chương 16

Chương 17                  Chương 18                  Chương 19                  Chương 20

Chương 21                  Chương 22                  Chương 23                  Chương 24

Chương 25                  Chương 26                  Chương 27                  Chương 28

Chương 29                  Chương 30                  Chương 31                  Chương 32