Từng li từng tí

Tác giả: 朕今天已阅

Chuyển ngữ: DY@ Meterie Cemetery

Beta: Phô Mai Tươi

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, thâm tình ôn nhu công x phúc hắc cứng cỏi thụ; cưới trước yêu sau; hào môn thế gia; ngược; HE

Văn án

Sự ấm áp em trao trở thành một thói quen

Điều kiện em đưa ra, anh sẽ làm được

Anh cứ dung túng, để em từng li từng tí bước vào tim anh

Lại từng tí từng li lấy lại tất cả

Mục lục

Chương 1                    Chương 2                    Chương 3

Chương 4                    Chương 5                    Chương 6

Chương 7                    Chương 8                    Chương 9

Chương 10                  Chương 11                  Chương 12

Chương 13                  Chương 14                  Chương 15

Chương 16                  Chương 17                  Chương 18

Chương 19                  Chương 20                  Chương 21

Chương 22                 Chương cuối

Phiên ngoại 1                          Phiên ngoại 2

END